Loading...

SOBRE EL CURSO

1. Recordatori de conceptes generals

1.1. Cas pràctic

 

2. Immobilitzat

2.1. Valoració dels immobilitzats

2.2. Amortització

2.2.1. Comptabilització.

2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor

 

3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor

3.1.1. El principi de prudència

3.2. Principals provisions en el PGC

3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Moneda estrangera.

4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.

4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.

4.2.1. Diferències de canvi

4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.

4.3. Tractament comptable de les operacions

4.3.1. En el moment de realitzar-se

4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici.

 

5. Valors mobiliaris

5.1. Concepte de valors mobiliaris

5.2. Principals tipus de valors

5.2.1. Instruments de patrimoni

Solicitar información

Fecha: 22 Septiembre 2021 a 17 Noviembre 2021
Duración: 60 HORES
Horario: DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 21 HORES
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

CURS SUBVENCIONAT PER A PRESONES EN ACTIU


SOLICITA INFORMACIÓN