Loading...

COL·LABOREM AMB L'ENTITAT AEBALL PER AL PROJECTE SINGULARS, ACTIVA EL TEU FUTUR!

16 Febrero 2022

AEBALL, amb col·laboració amb la nostra entitat, GBFUNDACIÓ, i amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, (SOC), ha posat en marxa el Programa Singulars “ACTIVA EL TEU FUTUR!”  per afavorir la inserció laboral de joves en situació d’atur.

Objectius generals del projecte:

  1. Orientar, formar i acompanyar en el procés d’inserció.
  2. Dotar al/la jove/a d’eines i competències que li permetin millorar la seva ocupabilitat.
  3. Formar a les persones participants en aquelles competències tècnic-professionals més adients als seus interessos i objectius d’acord amb el mercat de treball.
  4. Promoure la inserció laboral de les persones joves de la comarca, generant vincles amb el teixit productiu del territori.

Requisits per accedir:

  • Tenir entre 18 i 29 anys..
  • Alta com a demanant d’Ocupació SOC (DAROD).
  • Beneficiari de Garantia Juvenil.
  • Disponibilitat per realitzar la formació, l’orientació laboral i les activitats del programa (visites a empreses i visites socials).
  • Actitud i interès en formar-se i treballar.

Des de GBFundació col·laborarem en la realització de les següents formacions al nostre centre:

ELEE0108:OPERACIONS AUXILIARS DE MONTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES

Data inici: 29/03/2022

Data fi: 03/06/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 15 a 21h

OBJETIUS: realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, ne el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies,  aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i compliment de la normativa vigent.

Més informació: 93.474.47.46 o 93.480.01.23 

Projectes Singulars 2021, EMT/3252/2021, de 22 de octubre

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social, i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil”