Loading...

COL·LABOREM AMB L'ENTITAT PIMEC I FUNDACIÓ MARIANAO PER AL PROJECTE SINGULARS 2021!!

14 Enero 2022

Actualment, les empreses industrials requereixen la posada en marxa i revisió permanent dels sistemes energètics que puguin contribuir a la millora dels seus productes o serveis, i a la millora de l'eficiència en la gestió de recursos energètics.

Pel que fa a les energies renovables, i després de la nova normativa que es va aprovar durant l’estiu del passat any pel govern espanyol, s’espera una gran pujada de demanda d’instal·lacions i manteniment per part del sector de les energies renovables, així ho esmenta la APPA (Associació d’Empreses de Energies Renovables).

Per aquest motiu Gremibaix Fundació en col·laboració amb l’entitat Pimec, patronal experta que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya i també en col·laboració amb la Fundació Marianao especialitzats en l’atenció integral i personalitzada, durem a terme el Projecte Singulars 2021 denominat RENOVA EL TEU FUTUR, el projecte planteja la necessitat de donar continuïtat i creixement a les empreses vinculades al sector energètic, i de forma més concreta del sector de les renovables, per això donem molta importància al fet de formar nous treballadors especialitzats en aquestes especialitats.

Amb aquest projecte es vol aconseguir que les persones participants tinguin la possibilitat d’accedir a un sector que els interessi professionalment i que els pugui permetre l’accés i la consolidació posterior.

Objectius generals del projecte:

1. Orientar, formar i acompanyar en el procés d’inserció.

2. Dotar al/la jove/a d’eines i competències que li permetin millorar la seva ocupabilitat.

3. Formar a les persones participants en aquelles competències tècnic-professionals més adients als seus interessos i objectius d’acord amb el mercat de treball.

4. Promoure la inserció laboral de les persones joves de la comarca, generant vincles amb el teixit productiu del territori.


Objectius específics per accedir:

Els principals requisits que han de complir les persones candidates a participar al Programa Singulars són els següents:

  • Requisits d’estudis mínims, segons Pla Formatiu del catàleg d’especialitats del SOC, especificades en aquesta memòria.
  • Preferentment tenir entre 16 i 29 anys
  • Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Ser beneficiari o beneficiària de Garantia Juvenil
  • Residir a la comarca del Baix Llobregat, preferiblement
  • Tenir interès en iniciar-se professionalment en el sector energètic i serveis auxiliars de magatzem. 

Podran ser participants d’aquest projecte tots els joves que compleixin aquest perfil, independentment del seu nivell formatiu, ja que, en cada cas, es farà un itinerari d’inserció personalitzat i es facilitarà formació professionalitzadora que els aproparà al sector al qual ens adrecem amb aquest projecte. També es valorarà la motivació per a la participació, així com el perfil de la persona per tal de verificar que la participació al Singulars li resultarà realment beneficiosa en relació als seus objectius laborals i/o formatius.

 

Des de GBFundació col·laborarem en la realització de les següents formacions al nostre centre:

ELEE0108: OPERACIONS DE MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES

Data inici: 14/02/2022

Data fi: 08/04/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 15 a 21h

OBJECTIUS: Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

 

ENAE0111: OPERACIONS BÀSIQUES DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ELÈCTRIQUES

Data inici: 01/03/2022

Data fi: 15/07/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 08 a 14h

OBJETIUS: Realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions.

 

Més informació: 93.474.47.46 o 93.480.01.23 

https://www.pimec.org/ca/projectes-singulars-baix-llobregat-renova-teu-futur

Projectes Singulars 2021, EMT/3252/2021, de 22 de octubre

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social, i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil”