Loading...

COL·LABOREM AMB LA NOSTRA ALMA MATER GIBAIX PER AL PROJECTE SINGULARS 2021!!

14 Enero 2022

L'industria metal·lúrgica es fa especialment present a Catalunya. El sector del metall està cridat a jugar un paper importantíssim en la recuperació econòmica que tindrà, com a clau fonamental a les ajudes Next Generation que s’han aprovat per realitzar  instal·lacions d’autoconsum i energies renovables.

Actualment, les empreses instal·ladores del sector del metall, es troben en una greu situació de manca de personal qualificat; aquesta situació empitjorarà per un creixement notable de la seva activitat.

La comarca del Baix Llobregat aglutina el 60% de les empreses del sector del metall i de la construcció, sent un pol important per generar llocs de treball qualificats.

Per aquest motiu Gremibaix Fundació en col·laboració amb l’Associació Professional d’Empresaris, Electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i Afins de Baix Llobregat (Gremi Gibaix), durem a terme el Projecte Singulars 2021 denominat RENOVEM LA TEVA ENERGIA, focalitzant la seva actuació al territori per aconseguir dos objectius claus: Acostar el perfil professional a joves en situació vulnerable i oferir a les empreses joves qualificats per incorporar-se a les seves empreses.

Objectius generals del projecte:

  1. Orientar, formar i acompanyar en el procés d’inserció.
  2. Dotar al/la jove/a d’eines i competències que li permetin millorar la seva ocupabilitat.
  3. Formar a les persones participants en aquelles competències tècnic-professionals més adients als seus interessos i objectius d’acord amb el mercat de treball.
  4. Promoure la inserció laboral de les persones joves de la comarca, generant vincles amb el teixit productiu del territori.

Requisits per accedir:

  • Preferentment per a joves migrants no acompanyats, en situació d’especial vulnerabilitat.
  • Residir a la comarca del Baix Llobregat, preferiblement
  • Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Des de GBFundació col·laborarem en la realització de les següents formacions al nostre centre:

IMAI0108: OPERACIONS DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMESTICA

Data inici: 10/05/2022

Data fi: 25/08/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 08 a 14h

OBJECTIUS: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons la mena d'instal·lació, i muntar i/o
desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb les normes establertes.

ENAE0111: OPERACIONS BÀSIQUES DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ELÈCTRIQUES

Data inici: 28/02/2022

Data fi: 20/07/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 15 a 21h

OBJETIUS: Realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions.

 

Més informació: 93.474.47.46 o 93.480.01.23 

Projectes Singulars 2021, EMT/3252/2021, de 22 de octubre

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social, i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil”