Loading...

SOBRE EL CURSO

Objectius generals:

- Capacitar als alumnes per tal que puguin desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

 

CONTINGUTS


1. Conceptes bàsics d’electricitat

1.1. Electricitat , magnetisme i magnituds elèctriques.
1.2. Circuit elèctric.Tipus d´esquemes , simbologia i anàlisi d’un circuit
1.3. Tipus de corrent CC, CA
1.4. La llei d’OHM
1.5. Potencia elèctrica, energia elèctrica, efecte Joule

2. Components de la instal·lació

2.1. Elecció dels elements d’una instal·lació elèctrica industrial
2.2. Conductors, tipus de material elèctric industrial. Aplicació a circuits
2.3. Elements del quadre de comandament i elements de protecció
2.4. Elements d’accionament varis. Instal·lació de circuits amb contactors

3. Muntatge de la instal·lació

3.1. Connexió de diferents elements en series i paral·lel
3.2. Càlcul de circuits teòrics amb la llei d’OHM. Aplicació a circuits pràctics.
3.3. Analitzar els efectes de la corrent en circuits varis
3.4. Muntatge del quadre de distribució
3.5. Disseny de circuits elèctrics d´il·luminació i maniobres elèctriques industrials
3.6. Circuits amb relés i contactors.
3.7. Reglament electrotècnic de baixa tensió

Solicitar información

Fecha:
Duración: 60 HORAS
Horario: DILLUNS I DIMECRES DE 17:30 a 21:00 H
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

Curs subvencionat per a persones en actiu


SOLICITA INFORMACIÓN