Loading...

SOBRE EL CURSO

OBJECTIUS GENERALS


-Adquirir coneixements teòrics i pràctics del manteniment d’instal·lacions de climatització.

CONTINGUTS


1. Conceptes bàsics

1.1 Pressió
1.2 Mesura i unitats
1.3 Pressió atmosfèrica
1.4  Funcionament de Circuit termodinàmic

2. Components i funcionament

3. Instal·lació i equips de acondicionament d'aire i ventilació

3.1 Execució de procés de muntatge
3.1.1 realització de processos de vuit
3.1.2 recuperació i recarrega de gas
3.1.3 proves d'estanqueïtat
3.2 Normativa aplicable (bàsica)
3.3 Proves i posta en marxa

4. Aparamenta

4.1 utilització
4.2 soldadura

5. Fluïds caloportadors

5.1 Tipus
5.2 Normativa

6. Localització d'averies

7. Electricitat específica

7.1 Sistemes de posta en marxa
7.2 Termistàncies
7.3 boninatges
7.4 Altres

 

Solicitar información

Fecha: 25 Mayo 2022 a 20 Julio 2022
Duración: 50 HORAS
Horario: DILLUNS I DIMECRES DE 17:45 A 21H
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

Curs subvencionat per a persones en actiu


SOLICITA INFORMACIÓN