Loading...

SOBRE EL CURSO

OBJECTIUS


-Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura mig-mag, aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions

internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d'higiene en el treball.

OBJECTIUS ESPECÍFICS


-Analitzar la informació tècnica i interpreta els processos de soldadura amb arc sota gas protector, amb elèctrodes consumibles MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas)

- Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc, sota gas protector, amb elèctrode consumible (MIG/MAG)

- Soldar amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG)

- Verificar les soldadures MIG/MAG

CONTINGUTS


1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada

2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada

3. Verificació de les soldadures

4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric amb elèctrode

5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Pre-inscripción

Fecha: A DETERMINAR a A DETERMINAR
Duración: 60 hores
Horario: DIMARTS I DIJOUS DE 18 A 21:30 HORES
Lugar: C/ Joan Fernandez i Comas, 3

Precio:

CURS SUBVENCIONAT PER A PERSONES EN ACTIU


PRE-INSCRIPCIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN