Loading...

SOBRE EL CURSO

OBJECTIUS


-Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura tig per tal d’executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades i estructures metàl·liques.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS


-Analitzar la documentació tècnica (plànols, esquemes, procediment de soldadura, etc.)

- Identificar els materials emprats en les soldadures, analitzant la seva composició i  comportament.

-Analitzar els processos de soldadura identificant les seqüències, necessitats dels materials, equipaments i mitjà auxiliars.

-Conèixer el procés de preparació i manteniment de les màquines.

-Realitzar els processos de soldadura per fricció, electrogas, electroescoria, automàtica programable, robotitzada, làser, plasma.

Fonaments. Tècnica operatòria.

-Realitzar el procés de soldadura TIG.

 

CONTINGUTS


1. Preparació de màquines i components utilitzats en les operacions de soldadura amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).

2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).

3. Verificació de les soldadures.

4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).

5. Prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

Solicitar información

Fecha: 25 Mayo 2022 a 25 Julio 2022
Duración: 60 HORES
Horario: DILLUNS I DIMECRES DE 18 A 21:30 HORES
Lugar: C/ Joan Fernandez i Comas, 3

Precio:

TOTALMENT SUBVENCIONAT


SOLICITA INFORMACIÓN