Loading...

SOBRE EL CURSO

~~Introducció - Normativa vigent
• CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)
• Ordenances Municipals
• Normatives internes de les companyies
• Altres normatives (Reals Decrets, Normes UNE i altres)
CTE-HS4 – Subministrament d’aigua
• Generalitats
• Caracterització i quantificació de les exigències
• Disseny
• Dimensionat
• Construcció
• Productes de la construcció
• Manteniment i conservació
• Preguntes de test
• Dimensionat
• Norma UNE 149201/2017 – Dimensionat d’instal·lacions interiors
• Norma UNE 149202/2013 – Grups de pressió
• Exercicis i casos pràctics de dimensionat
CTE-HS5 – Evacuació d’aigua
• Generalitats
• Caracterització i quantificació de les exigències
• Disseny
• Dimensionat
• Construcció
• Productes de la construcció
• Manteniment i conservació
• Preguntes de test
• Dimensionat
• Dimensionat d’instal·lacions d’evacuació d’aigua segons HS4 del CTE


•Exercicis i casos pràctics de dimensionat
• Unions i soldadures amb diferents tipus de canonades
• Pràctiques d’instal·lació d’aixetes, fluxors i altres dispositius
• Pràctiques amb grups de pressió i equips de tractament d’aigua

Pre-inscripción

Fecha: 01 Octubre 2024 a 28 Noviembre 2024
Duración: 60 horas
Horario: MARTES Y JUEVES DE 17:00 A 21:00 H
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

CURS SUBVENCIONAT PER A PERSONES EN ACTIU


PRE-INSCRIPCIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN