Loading...

SOBRE EL CURSO

1. El patrimoni.

1.1. El Balanç de situació

1.2. Informació sobre la gestió

1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.

2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat

2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari

2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.

3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

3.2. Les operacions de compres i vendes

3.3. La periodificació d’existències

3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA

4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final

4.2. Definició de l’IVA

4.3. Meritament de l’IVA.

4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.

5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.

5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Solicitar información

Fecha:
Duración: 60
Horario: DILLUNS I DIMECRES DE 17 A 21 HORES
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

CURS SUBVENCIONAT, SENSE COST


SOLICITA INFORMACIÓN