Loading...

SOBRE EL CURSO

CONTINGUTS AEROTÈRMIA

1.- AEROTERMIA. CICLE FRIGORÍFIC. 6H

1.1 LA BOMBA DE CALOR COM A ELEMENT FONAMENTAL DE L'ENERGIA AEROTÈRMICA. 1H

1.2 PRODUCCIÓ DE FRED. CICLE FRIGORÍFIC DE COMPRESSIÓ.1H

1.3. CICLE AMB REESCALFAMENT I SUBENFRIAMIENTO.1H

1.4. INFLUÈNCIA DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT EN EL RENDIMENT DEL CICLE.1H

1.5. MILLORES DEL CICLE DE COMPRESSIÓ.1H

1.6. CICLE TRANSCRITICO DEL CO₂.1H

 

2.- REFRIGERANTS 6H

2.1. TIPUS. CLASSIFICACIÓ.1H

2.2. CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS.1H

2.3. TEWI (IMPACTE TOTAL SOBRE L'ESCALFAMENT GLOBAL)1H

2.4. CONSIDERACIONS SOBRE L'ELECCIÓ DE REFRIGERANT1H

2.5. DIAGRAMES P-H DELS REFRIGERANTS MES USATS.2H

 

3. LA BOMBA DE CALOR 6H

3.1. FUNCIONAMENT. 1H

3.2 TIPUS DE BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA 1H

3.3 COMPATIBILITAT DE LA BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA AMB ELS DIFERENTS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I A.C.S. 2H

3.4. RENDIMENT DE LA BOMBA DE CALOR.1H

3.5. CONTROL.1H

 

4. LEGISLACIÓ I NORMATIVA APLICABLE 10H

4.1. CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (CTE).2.5H

4.2. REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (RITE) 2.5H

4.3. REGLAMENT DE SEGURETAT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (RSIF).2.5H

4.4 NORMATIVA EUROPEA SOBRE REFRIGERANTS I LA SEVA TRANSPOSICIÓ A LA NORMATIVA ESPANYOLA.2.5H

5.- INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI 15H

5.1. POSADA EN SERVEI. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 3H

5.2.- INSTAL·LADORS I EMPRESES INSTAL·LADORES 3H

5.3.-MITJANS TÈCNICS MÍNIMS PER A REALITZAR INSTAL·LACIONS AMB REFRIGERANT. 3H

5.4. PRECAUCIONS AMB REFRIGERANTS A2L I A3. 3H

5.5. MUNTATGE I POSADA EN MARXA. 3H

 

6. MANTENIMENT 10H

6.1 MANTENIDORS I EMPRESES MANTENIDORES 2H

6.2 OPERACIONS DE MANTENIMENT DEL CIRCUIT FRIGORÍFIC.2H

6.3 RECUPERACIÓ I REUTILITZACIÓ DE REFRIGERANTS.2H

6.4. REQUISITS PER AL TRANSVASAMENT, TRANSPORT I MAGATZEMATGE DE REFRIGERANTS 2H

6.5 PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE FUGIDES 7H

 

7. INSTAL·LACIONS.7H

7.1. DISSENY D'INSTAL·LACIONS 3H

7.2.- DETERMINACIÓ DE LES DEMANDES 2.5H

7.3.- ESQUEMES D'INSTAL·LACIÓ 1.5H

 

CONTINGUTS GEOTÈRMIA

1.- INTRODUCCIÓ AL SECTOR ENERGÈTIC. 2H

 

2.- INTRODUCCIÓ A LA GEOTÈRMIA. 2H

 

3.- FONAMENTS TERMODINÀMICS.2H

 

4.- GEOTÈRMIA DE BAIXA ENTALPIA.3H

 

5.- PROPIETATS DEL SÒL.2H

 

6.- DESCRIPCIÓ D'EQUIPS I MATERIALS. 2H

 

7.- FABRICANTS I PROVEÏDORS.2H

 

8.- DISSENY I DIMENSIONAMENT D'INSTAL·LACIONS.4H

8.1PROJECTES, PLÀNOLS DE CONJUNT I ESPECEJAMENT; PLÀNOLS ISOMÈTRICS; ESQUEMES I DIAGRAMES DE PRINCIPI; LLISTAT DE PECES I COMPONENTS 4H

 

9.- EXECUCIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT. 4H

 

10.- ASPECTES TÈCNICS I ECONÒMICS DE CASOS PRÀCTICS.3H

 

11.- LEGISLACIÓ I NORMATIVA APLICABLE. 4H

11.1 PROCEDIMENTS DE PROVES DE PRESSIÓ, CIRCULACIÓ, ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES; CATÀLEGS; MANUALS DE SERVEI I UTILITZACIÓ; INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I DE FUNCIONAMENT; NORMES UNE, ENTRE D'ALTRES. 3H

11.2 ORDENANCES MUNICIPALS I CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. INFORMES DE TREBALL, BUTLLETES D'ESTAT DE PROVES.3H

Solicitar información

Fecha: 01 Febrero 2024 a 12 Febrero 2024
Duración: 60+30 HORAS
Horario: DIMARTS I DIJOUS DE 17 A 21H
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

CURS TOTALMENT SUBVENCIONAT PER A PERSONES EN ACTIU.


SOLICITA INFORMACIÓN