Loading...

SOBRE EL CURSO

CONTINGUTS


1. Conceptes bàsics d’electricitat

1.1. Electricitat , magnetisme i magnituds elèctriques.
1.2. Circuit elèctric.Tipus d´esquemes , simbologia i anàlisi d’un circuit
1.3. Tipus de corrent CC, CA
1.4. La llei d’OHM
1.5. Potencia elèctrica, energia elèctrica, efecte Joule

2. Components de la instal·lació

2.1. Elecció dels elements d’una instal·lació elèctrica industrial
2.2. Conductors, tipus de material elèctric industrial. Aplicació a circuits
2.3. Elements del quadre de comandament i elements de protecció
2.4. Elements d’accionament varis. Instal·lació de circuits amb contactors

3. Muntatge de la instal·lació

3.1. Connexió de diferents elements en series i paral·lel
3.2. Càlcul de circuits teòrics amb la llei d’OHM. Aplicació a circuits pràctics.
3.3. Analitzar els efectes de la corrent en circuits varis
3.4. Muntatge del quadre de distribució
3.5. Disseny de circuits elèctrics d´il·luminació i maniobres elèctriques industrials
3.6. Circuits amb relés i contactors.
3.7. Reglament electrotècnic de baixa tensió

Entidad beneficiaria: UPMBALL

Pre-inscripción

Fecha: 17 Septiembre 2024 a 14 Octubre 2024
Duración: 60 HORAS
Horario: MARTES Y JUEVES DE 17:30 A 21HORAS
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

Curs subvencionat per a persones en actiu


PRE-INSCRIPCIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN