Loading...

SOBRE EL CURSO

OBJECTIUS GENERALS


-Adquirir coneixements teòrics i pràctics del manteniment d’instal·lacions de climatització.

CONTINGUTS


1. Conceptes bàsics

1.1 Pressió
1.2 Mesura i unitats
1.3 Pressió atmosfèrica
1.4  Funcionament de Circuit termodinàmic

2. Components i funcionament

3. Instal·lació i equips de acondicionament d'aire i ventilació

3.1 Execució de procés de muntatge
3.1.1 realització de processos de vuit
3.1.2 recuperació i recarrega de gas
3.1.3 proves d'estanqueïtat
3.2 Normativa aplicable (bàsica)
3.3 Proves i posta en marxa

4. Aparamenta

4.1 utilització
4.2 soldadura

5. Fluïds caloportadors

5.1 Tipus
5.2 Normativa

6. Localització d'averies

7. Electricitat específica

7.1 Sistemes de posta en marxa
7.2 Termistàncies
7.3 boninatges
7.4 Altres

Entidad Beneficiaria: UPMBALL

Pre-inscripción

Fecha: 23 Septiembre 2024 a 07 Noviembre 2024
Duración: 50 HORAS
Horario: LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:30 A 21 HORES
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

Curs subvencionat per a persones en actiu


PRE-INSCRIPCIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN