Loading...

Todos los cursos

COMPTABILITAT BÀSICA
1. El patrimoni.1.1. El Balanç de situació1.2. Informació sobre la gestió1.3. Relació entre Balanç ...
Leer más
AUTOMATITZACIÓ PROGRAMABLE II.
1. Instruccions bàsiques2. Instruccions avançades3. Introducció als encoders (Configuració del plc per treballar amb ...
Leer más
SOLDADURA MIG-MAG
1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) ...
Leer más
ELEE0109: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
 REQUISITOS ACCESO: Titulación académicaOCUPABILIDAD:Instaladores electricistas en general.Instalador es electricistas ...
Leer más
ACREDITACIÓ INSTAL·LADOR D'AIGUA
~~Introducció - Normativa vigent• CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)• Ordenances Municipals• Normatives internes de les ...
Leer más
MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Conceptes bàsics:PressióMesura i unitats.Pressió atmosfèricaFuncionament de Circuit termodinàmicComponents ...
Leer más
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
1. Marc introductori. Normativa reguladora. Àmbits d’aplicació1.1. Què entenem per dades personals1.2. Llei 15/1999 de Protecció ...
Leer más
QUINS SON I COM OMPLIR BULLETINS DERIVATS D'UNA INSTAL·LACIÓ
~~1.Models de butlletins segons el tipus d’instal·lació2.Com omplir cada formulari derivat d'una instal·lació3.Com ...
Leer más
SOLDADURA CON ARCO ELECTRICO
~~1. SOLDADURA ELÉCTRICA CON ARCO CON ELECTRODOS REVESTIDOS.1.1. Factores que definen la electricidad.1.2. El arco eléctrico. Factores ...
Leer más