Loading...

Todos los cursos

ACREDITACIÓ INSTAL·LADOR D'AIGUA
~~Introducció - Normativa vigent• CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)• Ordenances Municipals• Normatives internes de les ...
Leer más
MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Conceptes bàsics:PressióMesura i unitats.Pressió atmosfèricaFuncionament de Circuit termodinàmicComponents ...
Leer más
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
1. Marc introductori. Normativa reguladora. Àmbits d’aplicació1.1. Què entenem per dades personals1.2. Llei 15/1999 de Protecció ...
Leer más
QUINS SON I COM OMPLIR BULLETINS DERIVATS D'UNA INSTAL·LACIÓ
~~1.Models de butlletins segons el tipus d’instal·lació2.Com omplir cada formulari derivat d'una instal·lació3.Com ...
Leer más
SOLDADURA CON ARCO ELECTRICO
~~1. SOLDADURA ELÉCTRICA CON ARCO CON ELECTRODOS REVESTIDOS.1.1. Factores que definen la electricidad.1.2. El arco eléctrico. Factores ...
Leer más
HABILITACIÓN PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD
OBJETIVOS: Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico ...
Leer más
IMAR0108 - MONTAJE, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
REAL DECRETO: RD 1375/2009, de 28 de agostoOBJETIVOS: Realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas con ...
Leer más
ELEE0108 - OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS
REAL DECRETO: RD 1214/2009, de 17 de julioOBJETIVOS: Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento ...
Leer más